Archive for February, 2017

Hva skjer med trafikklyssystemet nå?

Produksjonsområdeforskriften trådte i kraft 16. januar i år. Med det har vi fått det formelle rammeverket for det fremtidige vekstregimet i akvakulturnæringen. Nå skal systemet settes i verk – og det reiser flere spørsmål.