October 2016


 • Trafikklyssystem i strid med Grunnloven
  ,

  Trafikklyssystem i strid med Grunnloven

  I forbindelse med høringsrunden for det nye regelverket for vekst i lakseoppdrettsnæringen, det såkalte trafikklyssystemet, er det reist spørsmål ved om deler av ordningen er i samsvar med Grunnloven. Etter vår oppfatning er det svært godt grunnlag for å reise dette spørsmålet på bakgrunn av det regelverket som er foreslått. Advokat|partner Halfdan Mellbye vil her forklare hvorfor.

  Read more
 • Hvordan blir trafikklysene?
  ,

  Hvordan blir trafikklysene?

  SANDS Advokatfirma DA hadde en faglig oppdatering for våre kunder og kontakter i Bergen i går, og i den forbindelse ga Halfdan Mellbye en oppdatert oversikt over hvordan det nye regelverket for vekst i akvakulturnæringen vil bli. På bakgrunn av sin omfattende kunnskap om reguleringen av akvakulturnæringen, hadde han en gjennomgang av hvilke utfordringer myndighetene står overfor ved utformingen av denne reguleringen og hvilke alternativer de har.

  Read more