Archive for July, 2016

Finance_shutterstock_136651289_web

Har du mange utestående fakturaer?

Er kundefordringer misligholdt over lengre tid risikerer du å tape retten til å få tilbake innbetalt merverdiavgift dersom kjøper senere går konkurs.