Archive for May, 2016

Salgslagene plikter å gi innsyn i sluttsedler

I en prinsipielt viktig avgjørelse nylig konkluderte Nærings- og fiskeridepartementet med at salgslagene plikter å gi innsyn etter offentlighetsloven i de sluttsedlene fra fiskemottakene. Denne type opplysninger vil således være offentlig tilgjengelig.

Oversikt over regelverket for lakselus

Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt et innlegg på Havbruksrettsdagen i regi av Wikborg Rein.