Solid Steenstrup-markering under Sjømatdagene

Steenstrup Stordrange var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen. Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. […]

Steenstrup Stordrange var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen.

Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. Tema var naturmangfoldslovens regler om kunnskapsbasert forvaltning og føre-var prinsippet – og misforstått bruk av disse reglene i forvaltningen.

Advokat Lars Alsaker holdt innlegg om medisinbruk i havbruksnæringen, og tilbakeviste påstandene fra Miljødirektoratet om at utslipp av behandlingsvann fra brønnbåter skulle være ulovlig.

Advokat Martin Feevåg Larsen bemannet Steenstrup Stordranges stand under arrangementet.

 

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.

Comments are closed.