,

Solid SANDS-markering under Sjømatdagene

·

SANDS Advokatfirma DA var i år en av sponsorene under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet samlet nesten 500 deltakere fra sjømatnæringen.

Advokat Halfdan Mellbye holdt innlegg på den såkalte Seniortanken sitt arrangement. Tema var naturmangfoldslovens regler om kunnskapsbasert forvaltning og føre-var prinsippet – og misforstått bruk av disse reglene i forvaltningen.

Advokat Lars Alsaker holdt innlegg om medisinbruk i havbruksnæringen, og tilbakeviste påstandene fra Miljødirektoratet om at utslipp av behandlingsvann fra brønnbåter skulle være ulovlig.

Advokat Martin Feevåg Larsen bemannet SANDS Advokatfirma DA stand under arrangementet.