Archive for November, 2015

Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?

Miljødirektoratet, ved seksjonsleder Cecilie Kristiansen, har nylig uttalt til blant andre iLaks at brønnbåtflåten i en årrekke kan ha brutt forurensingsforskriftene om dumping, ettersom det ikke er egne utslippstillatelse for lusemidler.

Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser

Ny vår for norsk oppdrettsnæring.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i dag nye forskriftsbestemmelser om utviklingskonsesjoner.