September 2015


 • Endringer i Fiskesalslagslova?
  ,

  Endringer i Fiskesalslagslova?

  Fiskeriministeren har ved flere anledninger i august fastslått at regjeringen ikke vil foreslå endringer av betydning i fiskesalslagslova. Salgslagenes monopol skal bestå. Konklusjonen er en ny bekreftelse på hvor sterkt salgslagene står i norsk fiskeriforvaltning og norsk politikk. Ved stortingsbehandlingen av den nye salgslagsloven i 2013 var Høyre og Fremskrittspartiet kritiske til monopolet, og i komiteinnstillingen (Innst 417 L (2012-2013) s. 8-9) har medlemmene fra dagens regjeringspartier en omfattende særmerknad som peker på behov for flere reformer. På den bakgrunn er det overraskende at konklusjonen etter to år i regjering er at det ikke skal gjøres endringer.

  Read more
 • Rettsikkerhet og miljøstyring
  ,

  Rettsikkerhet og miljøstyring

  I Norge har vi et godt utbygget regelverk for å sikre at partene i en forvaltningssak kan få overprøvet sakens juridiske spørsmål. De aller fleste konfliktfylte forvaltningssakene i sjømatnæringen dreier seg imidlertid ikke om uenighet om innholdet i et regelverk. De dreier deg om uenighet om sakens relevante faktiske forhold, og overraskende ofte er det uenighet om helt grunnleggende faglige spørsmål. Etter min oppfatning kan det reises spørsmål om vi har gode nok overprøvingsordninger ved slik uenighet.

  Read more