Archive for August, 2015

Utviklingsløyver – stimulering til bærekraftig havbruksvekst

Alt ligger til rette for at regjeringen allerede i høst vil vedta nye regler som åpner for såkalte utviklingskonsesjoner. Høringsrunden viser stor tilslutning til en slik nyordning. Oppdrettere som ønsker å prøve ut nye driftsformer eller teknologiske prosjekt som kan bidra til å løse de miljø- og arealutfordringer næringen står ovenfor, og der et utviklingsløyve vil virke utløsende for prosjektet, bør allerede nå starte arbeidet med å forberede sine søknader.

Lakselus og forvaltningsstrategi

Lakselus er en stor utfordring for oppdrettsnæringen, både fordi det er et reelt problem og fordi problemer med lakselus svekker næringens omdømme. Det er et problem for næringen selv, men det er i minst like stor grad et samfunnsproblem. Norge ønsker en stor og voksende fiskeoppdrettsnæring, og akkurat nå er lakselus det største hinderet for den veksten samfunnet ønsker.