June 2015


 • Utviklingsløyver – en målrettet miljøregulering

  Det er grunn til å glede seg over Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat av 12. juni 2015 om tildeling av oppdrettstillatelser til utviklingsformål. Vi må håpe på at denne ordningen vil være en positiv katalysator for teknologiutviklingen i oppdrettsnæringen.

  Read more
 • Oppsigelse i prøvetid

  Oppsigelse i prøvetid

  Både på landanlegg og på sjøen vil det være behov for å “prøve ut” nyansatte. Hele formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha større mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom den ansatte ikke lever opp til forventningene som lå til grunn for ansettelsen. Det gis altså en noe romsligere adgang for oppsigelse i de tilfellene der oppsigelsen er begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Høyesterett har sagt at det er en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å gå til oppsigelse i prøvetiden enn i et ordinært løpende arbeidsforhold.

  Read more