May 2015


 • Lakselus og myndighetskontroll
  ,

  Lakselus og myndighetskontroll

  Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i norsk fiskeoppdrettsnæring. Lus er et stort problem for næringen selv fordi lusen skader fisken i oppdrettsanleggene, og det er et problem for miljøet og villaksen som utsettes for et øket lusepress i områder der det er mye lus i anleggene. En vellykket strategi for håndtering av lakselusen er viktig både for oppdrettsnæringen, for miljøet og for nasjonen som ønsker en stor oppdrettsindustri som gir inntekter og arbeidsplasser samtidig som den drives miljømessig forsvarlig.

  Read more
 • Vedtak om fjorddeponi i Førdefjorden og Grunnlovens § 112
  ,

  Vedtak om fjorddeponi i Førdefjorden og Grunnlovens § 112

  Regjeringens vedtak om godkjennelse av etablering av gruvedrift i Engebøfjellet med fjorddeponi i Førdefjorden kan være ugyldig. Dette skyldes at regjeringen ikke har tatt hensyn til Grunnlovens § 112 under behandlingen av saken.

  Read more