February 2015


 • Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

  Etter akvakulturlovens § 31 skal påtale og straff reserveres for vesentlige overtredelser av loven og tilhørende forskrifter. Grensen for hva som anses for en vesentlig overtredelse er derfor viktig. Overtredelser som ikke anses for vesentlige skal ikke følges opp av politi og påtalemyndighet. Lagmannsretten har i flere tilfeller frikjent oppdretter fordi forholdet de var tiltalt for ikke ble ansett som vesentlig. Fiskeridirektoratet må ta lærdom av dommene.

  Read more
 • Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?
  , , ,

  Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?

  Strukturkvoter ble i Volstad-saken vurdert nøye av Høyesterett når det gjaldt spørsmålet om det å endre fra uten tidsbegrensning til en begrensning på 25 år. Dette tema er nå avgjort av Høyesterett i den forstand at inngrepet ikke var så dramatisk at det fikk Grunnlovsvern i 2014. I kjølvannet av den saken – og som en opptakt til regjeringens varslede gjennomgang av reglene i høstens forslag til Stortinget – setter vi fingeren på et tema som må løses lenge før 2028. Hvordan skal fordelingen av strukturkvoter gjennomføres når disse skal “leveres tilbake til gruppen”?

  Read more
 • Mattilsynet varsler nye vedtak om produksjonshalvering

  Mattilsynet varsler nye vedtak om produksjonshalvering

  Intrafish melder at Mattilsynet innen kort tid vil sende ut forhåndsvarsel om produksjonshalvering til flere oppdrettere som har for høyt antall lus i anleggene sine. Vi er kritiske til flere sider av Mattilsynets behandling av disse sakene, blant annet at Mattilsynet har publisert oppdretterne med navn samtidig som forhåndsvarsel er sendt ut. Her er advokat Halfdan Mellbyes kommentar til saken, publisert i Fiskaren forrige mandag.

  Read more
 • Venter i spenning på ny konsesjonsordning
  ,

  Venter i spenning på ny konsesjonsordning

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp ingen katt ut av sekken da hun holdt hovedinnlegg på Sjømatdagene til NSL 21. januar. Både oppdrettsnæringen og sjømatnæringen for øvrig må finne seg i å vente på omfattende høringsprosesser før Regjeringen trekker konsekvenser av til dels radikale reformer som nå er til vurdering i regjeringsapparatet.

  Read more