Reform i Mattilsynet – hovedkontoret overtar all klagesaksbehandling 1.1.2015

03 Dec 2014

Mattilsynet er en viktig medspiller for havbruksnæringen. Organiseringen av tilsynet er derfor viktig for virksomhetene. Fra 1. januar 2015 vil det ikke lenger være tre forvaltningsnivå i Mattilsynet. Dagens distriktskontor og regionskontor slås sammen til ett forvaltningsnivå. Dette innebærer blant annet at det er Mattilsynets hovedkontor som blir klageorgan for alle typer saker.

For havbruksnæringen er det grunn til mene at denne reformen er et riktig steg. Med regionskontorene som klageorgan har det vært vanskelig å ha en enhetlig praksis for landet under ett. Det er flere eksempler på at like saker ikke er behandlet likt på de ulike regionskontorene. Når alle klagesaker behandles av hovedkontoret vil dette gi lik rettsanvendelse og større forutberegnelighet.  

Les mer om reformen her.

 

 

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.

Comments are closed.