Minister i krig!

03 Oct 2014

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har via media erklært krig.

 

Vi trenger friskt initiativ og vilje til endringer i bransjer som er bundet av tradisjoner med regulatoriske rammer.

 

Vi som til daglig jobber med både faktiske, rettslige, strategiske og også rettspolitiske grensesnitt, forstår at fiskeribransjen ønsker forenklinger.  Hærfører Aspaker tar til orde for et forenklet regime, herunder ved at kvoteoverføring skal skje uten krav til tilhørende fartøy. Hun tar som kjent også til orde for å fjerne deltakerloven og fiskesalgsloven.

 

Et markedsdemokrati og økonomien rundt denne preger fiskerinæringen – og det er viktig. Like fullt som at landbruket med sin minister Listhaug har et åpenbart behov for nytenkning og forenkling, bør Aspaker få støtte for å sikre dynamikk og utvikling for fremdriftens fiskerinæring. Å gi næringen et rettslig rammeverk som er tilpasset den praktiske og markedsmessige virkelighet, og som gir utøverne forutsigbarhet, er det viktigste regjering og Storting kan bidra med.

 

Som jurister kan vi uten problemer håndtere faktiske,  rettslige og strategiske utfordringer uansett hvilke virkemidler og rammer politikerne og lovgiverne setter. Samtidig vil vi gjerne være med å  bidra til at fiskerinæringen gis rammer som er i tråd med tiden og som stimulerer til utvikling.

Om forfatteren

Henrik Grung
Henrik Grung Henrik Grung er partner ved vårt kontor i Ålesund. Han arbeider hovedsakelig med strategisk juridisk rådgivning og tvisteløsning for en rekke av virksomhetene i Møre og Romsdal innen bransjene fiskeri, eiendomsutvikling, myndighetsforvaltning, handel og industri.