Archive for October, 2014

Havbruk i norsk fjord

Forvaltningssanksjoner i akvakulturnæringen

Advokat/Dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen holdt i dag foredrag ved Alumnikonferansen ved juridisk fakultet UiT. Han presenterte noen refleksjoner fra næringen sitt ståsted.

Teknologisk ensretting i oppdrettsforvaltningen

De siste store reguleringstiltakene i fiskeoppdrettsnæringen inneholder foreløpig en sterk teknologisk ensretting og prioritering av to tiltak; bruk av steril laks og lukkede anlegg.

Minister i krig!

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har via media erklært krig.