Archive for September, 2014

lovsamling-200x200

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?

Fiskeoppdrett_shutterstock_150270800

Kan samdrift eller samlokalisering føre til økt produksjon og fortjeneste?

Bør jeg samarbeide med naboen?

Det er lite som tyder på at noen ny konsesjonsrunde vil komme de nærmeste årene. Selv om regjeringen legger opp til mulighet for 5% vekst dersom visse strenge miljøkrav etterleves, så vil mange oppdrettere måtte tenke nytt om en skal få til vekst i produksjonen.