Fisk-eksport

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten

25 Aug 2014

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten. Rett før helgen fastsatte regjeringen en midlertidig økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB).

For ørret, som er mest rammet av russiske restriksjoner, kan MTB’en økes med 20% frem til 31.03.2015.

For laks økes MTB-rammen med 6% frem til 31.03.2015.

For oppdrettere som har både ørret og laks fastsettes økt MTB forholdsmessig.

Regjeringen har i denne saken vist handlekraft, og har handlet raskt.

Klikk for nærmere informasjon – Nærings- og fiskeridepartementet informasjonsside

 

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.