Archive for August, 2014

Fisk-eksport

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten. Rett før helgen fastsatte regjeringen en midlertidig økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB).

Huskeregler ved strukturering

Det har vært mye uklarhet knyttet til skatte- og avgiftsmessig behandling ved strukturering av fiskekvoter. Nå står vi foran en ny bølge med transaksjoner og dette innlegget minner dere om hva som er situasjonen høsten 2014. I korte trekk er de fleste hindringer for en effektiv strukturering nå borte.

Kan staten styre oppdrettsnæringen grønn?

Det er en viktig likhet mellom den ”grønne” konsesjonsrunden og forslaget om å tillate en 5%-utvidelse av MTB i næringen neste år. Staten prøver i begge tilfeller å bruke konsesjonssystemet for fiskeoppdrett som metode for å styre næringen i miljøvennlig retning.

Skipsarbeidere

Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

I denne artikkel har vi sett på de ansattes rettslige posisjon ved overføring av fartøy til nytt selskap og hvilke prosesser lovverket krever i en slik sammenheng.