Ny oppdrettsvekst med strenge miljøkrav

23 Jun 2014

Regjeringen har i dag bekjentgjort sin strategi for vekst i oppdrettsnæringen de neste årene. I et forskriftsutkast som i dag er sendt på høring foreslås at aktørene i næringen får tillatelse til å gjennomføre en 5% økning i biomassen mot å underlegge seg strenge krav til lusekontroll.

 

Høringsfristen for forslaget er 1. oktober, så det er god tid til å finne ut hva man vil mene om det.

Umiddelbart er det to sider ved den juridiske reguleringen som det i hvert fall er grunn til å stille spørsmål ved.

Det ene er det forhold at man har foreslått en bestemt søknadsfrist som det er lagt opp til å håndheve strengt. Det syns rart i og med at dette er en ordning som alle oppdrettere vil ha rett til å delta i; det er ingen konkurranse om et begrenset gode.  Da burde vel oppdretterne selv kunne få vurdere fra hvilket tidspunkt de er klar til å foreta utvidelsen – og underlegge seg den strenge kontrollen.

Det andre forholdet er at man legger opp til et strengt sanksjonsregime med kraftige reaksjoner dersom oppdretteren ikke greier å holde seg under grensen på 0,1 lus i gjennomsnitt pr fisk.  Et slikt strengt regime er greit hvis oppdretteren greier å holde lusetallet nede dersom han gjør en god jobb. Hvis det imidlertid i tillegg er avhengig av forhold utenfor oppdretterens kontroll, for eksempel det omkringliggende havmiljø, er et slikt strengt sanksjonsregime betenkelig. Dersom oppdretterne hiver seg på denne utvidelsen i tro på at de skal klare å holde lusetallet nede, og så mislykkes i stor stil, kan jo dette bli en stor belastning for næringen.

Vi vil gjennomgå forslaget grundig og kommer snart tilbake med flere kommentarer.

Se pressemelding fra departementet her

 

Om forfatteren

Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye Halfdan Mellbye har i 25 år arbeidet med ulike juridiske problemstillinger innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Han har blant annet arbeidet svært mye med næringsreguleringsspørmål og han har i tillegg særlig gode kunnskaper om de biologiske og miljømessige utfordringene for næringsutøverne. Han har i en årrekke vært faglig ansvarlig for faget Havbruksjus ved Universitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boken "Rettslig regulering av norsk akvakultur" som er utgitt på Universitetsforlaget 2018. Halfdan har møterett for Høyesterett.

Comments are closed.