Archive for June, 2014

Ny oppdrettsvekst med strenge miljøkrav

Regjeringen har i dag bekjentgjort sin strategi for vekst i oppdrettsnæringen de neste årene. I et forskriftsutkast som i dag er sendt på høring foreslås at aktørene i næringen får tillatelse til å gjennomføre en 5% økning i biomassen mot å underlegge seg strenge krav til lusekontroll.