“Administrerende reder” – hva kreves?

26 May 2014

Ny instruks for hva som skal til for å bli godkjent som ”administrerende reder” etter deltakerloven ble sendt på høring av Nærings- og fiskeridepartementet i november 2013.

I min artikkel inntatt i Norsk Fiskerinæring nr 3 2014 er dette temaet nærmere behandlet, og forslagene til hvilke krav som skal stilles til ”administrerende redere” gjengis og kommenteres. Les artikkelen ved å følge nedenstående link;

http://steenstrup1.com/diverse/aktivitetskrav.pdf

Om forfatteren

Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard Olav Midtgaard har 11 års erfaring som advokat, er med i fiskerigruppen i SANDS, og har sitt hovedarbeidsområde innenfor selskapsrett og transaksjoner. Olav har bred erfaring fra fiskeribransjen, og har bistått en rekke fiskebåtrederier og skipsmeglere med bl.a. oppkjøp, restruktureringer, strukturering av fiskerikvoter, generasjonsskifter og løpende dialog med fiskerimyndigheter knyttet til melding om eierendringer, strukturering mv. Olav har dessuten jobbet med flere problemstillinger knyttet til aktivitetskravet i deltakerloven og skattesaker vedrørende strukturering av fiskerikvoter. Olav har også bred erfaring knyttet til fiskeoppdrett og har bistått både landbaserte og sjøbaserte oppdrettsvirksomheter med både salg og oppkjøp/due diligence, samt i forhold til skattemyndigheter vedrørende FOU-prosjekter og eiendomsskattetvister.

Comments are closed.