, ,

“Administrerende reder” – hva kreves?

·

I min artikkel inntatt i Norsk Fiskerinæring nr 3 2014 er dette temaet nærmere behandlet, og forslagene til hvilke krav som skal stilles til ”administrerende redere” gjengis og kommenteres. Les artikkelen ved å følge nedenstående link;

http://steenstrup1.com/diverse/aktivitetskrav.pdf