Archive for May, 2014

Kaptein_shutterstock_33848413

“Administrerende reder” – hva kreves?

Ny instruks for hva som skal til for å bli godkjent som ”administrerende reder” etter deltakerloven ble sendt på høring av Nærings- og fiskeridepartementet i november 2013.