• Fiskebåt
,

Mulighet for utleie av fiskefartøy

·

Leieoppdragene legger de ut på  doffin.no, slik at alle som ønsker å leie ut fartøy til Fiskeridirektoratet kan være med å konkurrere om oppdragene.

Konkurransene gjennomføres iht. regelverket for offentlige anskaffelser. Hvordan konkurransen ellers gjennomføres avhenger av behovet til direktoratet for det enkelte oppdrag; hvilket fartøy, for hvilke perioder på året, hvor lenge, hvor mye mannskap, hvilke utstyr må fartøyet ha etc.

Likevel er kravene til deltakelse og konkurransen ofte ganske like. For å bli kvalifisert for å konkurrere som oppdraget må leverandørene bl.a. levere inn skatte- og momsattest, HMS-egenerklæring mv, for å vise at de har ordnede forhold rundt HMS og skatteinnbetaling i selskapet.

De kvalifiserte leverandørene konkurrerer så om oppdraget i henhold til på forhånd gitte kriterier. Vi ser at de kriteriene som går igjen er: Utleieperiode(r), dvs hvilke periode(r) som leverandøren kan stille fartøyet til disposisjon for direktoratet, egenskaper ved fartøyet som tilbys og pris. Priselementet kan igjen bestå av hvilken leie som faktisk kreves utbetalt i kroner og øre eller, det som kanskje er vanligst, i kvoter/kvantum (antall kilo fisk) som kreves for hvert leiedøgn. Den leverandøren som, ut fra disse kriteriene, vurderes av direktoratet til å levere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, vinner oppdraget.

For redere eller andre som ønsker å leie ut sine fartøy i perioder, er det derfor lurt å følge med på oppdragene som Fiskeridirektoratet legger ut på doffin.no . Dette gjøres ved å trykke på ”søk kunngjøringer” og skriv inn Fiskeridirektoratet i søkefeltet. Da kommer alle konkurransene som Fiskeridirektoratet har lagt ut, og som det fortsatt er mulig å inngi tilbud på, opp. Det er også mulig å få oversikt over alle oppdrag som tidligere har vært lyst ut ved å huske av i ”boksen” ved siden av ”inkludert utgåtte kunngjøringer”.