Havfisk med nytt fartøy

·

Tråleren «Gadus Neptun» er designet og bygget av VARD, levert 28. februar 2014. Den er utformet for fangst av hvitfisk som torsk, sei og hyse. Designet skal bidra til å øke fangsteffektivitet, redusere drivstoff-forbruk, bedre sjøegenskapene og øke komfort. Fartøyet er utrustet med fire generatorsett som produserer strøm til to elektriske motorer, og er utstyrt med det siste innen fiskeletingsutstyr. Fabrikken om bord er optimalisert med høy prosesserings- og innfrysningskapasitet, – med en kapasitet på opp til 80 tonn i døgnet. Fartøyet har en innebygd fiskemelfabrikk som gir mulighet til å benytte hele fisken. Tråleren er dimensjonert og bygd for å oppnå optimale arbeidsforhold for mannskapet, samt å bevare kvaliteten på fisken. Rederiet opplyser ellers at lugarer og fellesrom tilfredsstiller dagens krav til komfort for mannskapet. Ved normal besetning vil hver av mannskapet ha egne lugarer