Havfisk med nytt fartøy

11 Mar 2014

Havfisk ASA har fått et nytt flaggskip i drift i rederiet. Gadus Neptun ble døpt i et forrykende vær i Ålesund den 7. mars 2014.

Tråleren «Gadus Neptun» er designet og bygget av VARD, levert 28. februar 2014. Den er utformet for fangst av hvitfisk som torsk, sei og hyse. Designet skal bidra til å øke fangsteffektivitet, redusere drivstoff-forbruk, bedre sjøegenskapene og øke komfort. Fartøyet er utrustet med fire generatorsett som produserer strøm til to elektriske motorer, og er utstyrt med det siste innen fiskeletingsutstyr. Fabrikken om bord er optimalisert med høy prosesserings- og innfrysningskapasitet, – med en kapasitet på opp til 80 tonn i døgnet. Fartøyet har en innebygd fiskemelfabrikk som gir mulighet til å benytte hele fisken. Tråleren er dimensjonert og bygd for å oppnå optimale arbeidsforhold for mannskapet, samt å bevare kvaliteten på fisken. Rederiet opplyser ellers at lugarer og fellesrom tilfredsstiller dagens krav til komfort for mannskapet. Ved normal besetning vil hver av mannskapet ha egne lugarer

Om forfatteren

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre Monica Gjerde Sperre har i nærmere 20 år arbeidet med fiskerirettslige problemstillinger med hovedvekt på arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun arbeider fra vårt kontor i Ålesund, men har oppdrag i hele regionen Midt-Norge. Hun arbeider med rettslige spørsmål som berører fiskeindustrien hva angår både landanlegg og fiskeflåten. Hun har derfor et godt innblikk i de næringsrelaterte problemstillinger som reises innenfor bransjen både rettslig og politisk.

Comments are closed.