Gudmor Tone Myklebust

Gudmor Tone Myklebust

Gudmor Tone Myklebust

11 Mar 2014

Salgsdirektør Tone Utseth Myklebust var stolt gudmor for nybygget Gadus Neptun. Hun er ansvarlig for salg av selskapet Havfisks trålfisk.

Hun har bidratt  i selskapet i en årrekke og ansatt som salgsdirektør siden 2011. Myklebust har tidligere vært ansatt i West-Fish Aarsæther AS fra 1995, et selskap som ble innfusjonert i Havfisk ASA (Aker Seafoods ASA) i 2005. Hun er utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, med spesialisering innen fisk, skipsadministrasjon og ledelse.

Om forfatteren

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre Monica Gjerde Sperre har i nærmere 20 år arbeidet med fiskerirettslige problemstillinger med hovedvekt på arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun arbeider fra vårt kontor i Ålesund, men har oppdrag i hele regionen Midt-Norge. Hun arbeider med rettslige spørsmål som berører fiskeindustrien hva angår både landanlegg og fiskeflåten. Hun har derfor et godt innblikk i de næringsrelaterte problemstillinger som reises innenfor bransjen både rettslig og politisk.

Comments are closed.