• Gudmor Tone Myklebust

Gudmor Tone Myklebust

·

Hun har bidratt  i selskapet i en årrekke og ansatt som salgsdirektør siden 2011. Myklebust har tidligere vært ansatt i West-Fish Aarsæther AS fra 1995, et selskap som ble innfusjonert i Havfisk ASA (Aker Seafoods ASA) i 2005. Hun er utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, med spesialisering innen fisk, skipsadministrasjon og ledelse.