Blå revolusjon – grønn havmerd

06 Mar 2014

Internasjonal presse og sjømatnæringene over store deler av verden har allerede fanget opp nyheten om at et oppdrettsselskap ytterst på trøndelagskysten har lansert en gigantisk offshore inspirert havmerd som kan revolusjonere havbruksnæringen. Dessuten kan det bli en eksportartikkel for Norge. Wall Street Journal var på tråden samme dag som nyheten ble slått opp på første side i Dagens Næringsliv. Det dreier seg om et prosjekt til flere hundre millioner kroner.

SalMar opplyser i et informasjonsnotat at alt tyder på at alle de tekniske og miljømessige forutsetningene for å realisere prosjektet foreligger. Det kan gi grunnlag for en blå og bærekraftig revolusjon innen oppdrettsnæringen. En endelig investeringsbeslutning ventes i løpet av første halvår 2014. Avgjørende for om prosjektet blir realisert er de endelige kostnadsmessige beregninger, lønnsomhet i prosjektet og at myndighetene gir de rammebetingelser som trengs for dette store løftet. Den ”grønne havmerden” passer som hånd i hanske med myndighetenes og næringens felles ønske om bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Den kan realisere myndighetenes visjon om å gjøre Norge til verdens ledende sjømatnasjon.  

Den nye merdkonstruksjon har mange likhetstrekk med de avanserte og robuste konstruksjonene på norsk sokkel, som norske forskningsmiljøer har utviklet. Anlegget kan plasseres i langt mer eksponerte områder enn dagens utstyr, og kan tåle bølgehøyder på opptil ni meter, det tredobbelte av hva dagens utstyr er sertifisert for. Havmerden – som er basert på kjent teknologi fra oljeindustrien – vil vesentlig redusere risikoen for rømming og lakselus. SalMar har allerede fått godkjent en lokalitet i Frohavet for etablering av den første blå havmerden.

Teknisk er løsningen basert på det beste fra norsk industri innen fiskeoppdrett og offshore oljeteknologi – et slakkforankret nedsenkbart anlegg med fast struktur som flyter stabilt i havnære områder med dyp på 100 til 300 meter og hvor de biologiske forholdene er optimale for oppdrett på ”laksens premisser”.

SalMar har i over to år arbeidet med prosjektet, og engasjert internasjonalt ledende ekspertise i maritim engineering og design (Global Maritime), samt spisskompetanse fra norsk oljeindustri. Marintek har foretatt omfattende uttesting av utstyret i sitt havlaboratorium i Trondheim, med positivt resultat. For tiden foregår et arbeid med en ekstern kvalitetssikring i regi av DnV GL (tidligere Veritas). SalMar har gjennom sitt datterselskap Ocean Farming allerede startet en prosess overfor byggeverft for å identifisere kvalifiserte kandidater for inngåelse av hovedkontrakt (såkalt EPC).

Om forfatteren

Harald Ellefsen
Harald Ellefsen Harald Ellefsens kompetanseområder er særlig knyttet til strategisk rådgivning, prosjekt- og forretningsutvikling, myndighetskontakt og offentlig forvaltning. Han har gjennom mange år som advokat drevet et omfattende arbeid for havbruksnæringen overfor offentlige myndigheter både på politisk og administrativt nivå, også med forvaltningsmessige problemstillinger og saker overfor fiskeriforvaltningen. Ellefsen sitter i styret i Kverva AS – et av Nordens ledende investeringsselskap innen marin sektor.

Comments are closed.