Archive for March, 2014

Fiskebåt

Mulighet for utleie av fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har stadig behov for leie av trålere og fartøy i ulike størrelser og av ulik karakter, til forskningsprosjekter og til overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll, havbrukskontroll m.v.

Gudmor Tone Myklebust

Gudmor Tone Myklebust

Salgsdirektør Tone Utseth Myklebust var stolt gudmor for nybygget Gadus Neptun. Hun er ansvarlig for salg av selskapet Havfisks trålfisk.

Havfisk med nytt fartøy

Havfisk ASA har fått et nytt flaggskip i drift i rederiet. Gadus Neptun ble døpt i et forrykende vær i Ålesund den 7. mars 2014.

Blå revolusjon – grønn havmerd

Internasjonal presse og sjømatnæringene over store deler av verden har allerede fanget opp nyheten om at et oppdrettsselskap ytterst på trøndelagskysten har lansert en gigantisk offshore inspirert havmerd som kan revolusjonere havbruksnæringen. Dessuten kan det bli en eksportartikkel for Norge. Wall Street Journal var på tråden samme dag som nyheten ble slått opp på første side i Dagens Næringsliv. Det dreier seg om et prosjekt til flere hundre millioner kroner.