Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

·

Seminaret ble holdt av partner og advokat ved kontoret i Ålesund, Monica Gjerde Sperre, advokat Maria Elena Kvalen og advokat Trond Svinø. Alle foredragsholderne jobber til daglig med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til virksomhet både på land og til sjøs.

I tillegg til en gjennomgang av lovens nye bestemmelser i forhold til den tidligere sjømannsloven, samt harmoneringsperspektiver mellom den nye loven og arbeidsmiljøloven, ble rustesting gjennomgått som eget tema. Sistenevnte tema er stadig mer aktuelt i bransjen, og man ser stadig denne typen saker i domstolene.

Det var god stemning og stort engasjement blant deltakerne på seminaret, og flere interessante spørsmål og tema ble diskutert både underveis og i etterkant.

Ønsker du mer informasjon om skipsarbeidsloven, ta kontakt med:

MGS

Advokat, partner: Monica Gjerde Sperre