Archive for February, 2014

Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

SANDS Advokatfirma DA kontor i Ålesund avholdt den 27. februar halvdagsseminar for en rekke rederi og andre aktører i bransjen vedrørende ny Skipsarbeidslov. Bakgrunnen for seminaret var flere forespørsler fra klienter som ønsket en gjennomgang av loven som trådte fullt i kraft ved årsskiftet.

Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

1. mars går ”startskuddet” for en av Ålesunds turistattraksjoner – Borgundfjordfisket. Som tidligere, er det også i år lagt begrensninger på fisket i Borgundfjorden og Aspøyvågen når det gjelder fiskeredskap.

Kravet til eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten foreslås opphevet

Etter dagens regler i havstrukturforskriftens § 5 er det et vilkår for tildeling av strukturkvoter at det foreligger eierfellesskap mellom fartøyet som tas ut av fiske, og fartøyet eller fartøyene som tildeles strukturkvote.

Havfiske

Skattefri strukturering av kvoter i havfiskeflåten på ny i fare?

Forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv ble sendt på høring av Nærings- og Fiskeridepartementet 2. februar 2014. Forslaget er basert på et innspill fra Fiskebåtredernes forbund. Dersom forslaget blir vedtatt vil det imidlertid trolig få betydning for muligheten til å foreta skattefri strukturering av kvoter i havfiskeflåten.

Makrellstørje

Forsøksfiske på makrellstørje i 2014

Fiskeridirektoratet har i en ny forskrift åpnet for forsøksfangst på makrellstørje i norske farvann i 2014. Nedenfor skal det redegjøres nærmere for kravene til påmelding til fisket.

Havbruksanlegg

Virkelighetsfjernt

Vedlegger et innlegg vi hadde i Dagens Næringsliv 11. februar.