January 2014


 • Lovendring i akvakulturregelverket: Inndragning av utbytte ved biomasseoverskridelser

  Lovendring i akvakulturregelverket: Inndragning av utbytte ved biomasseoverskridelser

  Ny bestemmelse inntatt i akvakulturloven § 29a

  Read more
 • Grønne konsesjoner
  ,

  Grønne konsesjoner

  Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt innlegg om de grønne konsesjonene på Aqkva-konferansen på Stord.

  Read more
 • Ny Fiskesalgslagslov – lov på prøve
  ,

  Ny Fiskesalgslagslov – lov på prøve

  Den 20. desember presenterte Fiskeri- og kystdepartementet den nye forskriften om ”førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar”.

  Read more
 • Go to Hell – med NSL
  ,

  Go to Hell – med NSL

  Norsk sjømatnæring som en global aktør er tema når fiskeriminister Elisabeth Aspaker har åpningsforedraget på Sjømatdagene på Hell 21. og 22. januar, i regi av vår samarbeidspartner NSL – Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

  Read more
 • Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

  Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

  Besøket fra Nærings – og fiskeridepartementet fortsatte i Ålesund den 17. januar med besøk hos Strand rederi, Denomega og Legasea ved Ålesund Kunnskapspark.Deretter besøk hos Fiskebåt hvor også representanter fra Fhl og Fiskarlaget deltok. Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker ble informert om utfordringer knyttet til næringens rammebetingelser. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av hvilket kostnadsbilde næringen […]

  Read more
 • FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

  FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

  Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker og statssekretær Amund Drønen Ringdal med stab er på et to dagers besøk i Ålesund. Besøket ble innledet med åpent møte den 16. januar hvor Ålesund Høyre inviterte fiskerinæringen til samtale og debatt med den nye ministeren. Temaet var “Utvikling av sjømatnæringen”. Fremmøtet var særdeles godt. Fiskeri- og kystminister Aspaker […]

  Read more