Archive for January, 2014

Lovendring i akvakulturregelverket: Inndragning av utbytte ved biomasseoverskridelser

Ny bestemmelse inntatt i akvakulturloven § 29a

Konferanseinnlegg

Grønne konsesjoner

Advokat Halfdan Mellbye har i dag holdt innlegg om de grønne konsesjonene på Aqkva-konferansen på Stord.

Ny Fiskesalgslagslov – lov på prøve

Den 20. desember presenterte Fiskeri- og kystdepartementet den nye forskriften om ”førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar”.

Go to Hell – med NSL

Norsk sjømatnæring som en global aktør er tema når fiskeriminister Elisabeth Aspaker har åpningsforedraget på Sjømatdagene på Hell 21. og 22. januar, i regi av vår samarbeidspartner NSL – Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

Besøket fra Nærings – og fiskeridepartementet fortsatte i Ålesund den 17. januar med besøk hos Strand rederi, Denomega og Legasea ved Ålesund Kunnskapspark.Deretter besøk hos Fiskebåt hvor også representanter fra Fhl og […]

FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker og statssekretær Amund Drønen Ringdal med stab er på et to dagers besøk i Ålesund. Besøket ble innledet med åpent møte den 16. januar hvor […]