• Fiskegarn

Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

·

Her er hans presentasjon

 

 

Dere finner andre artikler av Halfdan om den nye Fiskesalslagslova ved å følge  linker under.

 

http://fiskejuss.no/2013/12/den-nye-fiskesalslagslova-endrer-reglene-om-minstepriser/

http://fiskejuss.no/2013/09/fiskesalgslagene-og-forvaltningsloven/

http://fiskejuss.no/2013/08/ny-rafisklov-alt-ved-det-gamle/