• Konferanseinnlegg

Pelagisk samling i Ålesund

·

SANDS Advokatfirma DA deltok ved pelagisk samling i Ålesund ved advokat Halfdan Mellbye og advokat Monica Gjerde Sperre. Mellbye holdt foredrag om ny Fiskesalslagslov og hvilke endringer denne medfører for den pelagiske næringen. Magnar Pedersen, NOFIMA, holdt innlegg om de strukturendringer som har blitt gjennomført på landsiden samt hvilke struktureringer som kan være i vente. Statssekretær Amund Drønen Ringdal holdt innlegg om hvilke endringer vi kan vente oss fra de blå blå i ny regjering.

Volstaddommen ble videre kommentert av adv. Stein Owe, og han gav uttrykk for betydningen av denne for fremtiden.

Både Optimar AS og First Process AS gav deltagerne innblikk i hvilke produkt de er i ferd med å utvikle og hvilke tanker og visjoner de har for teknologien som kan gjøre næringen mer lønnsom. Det ble satt fokus på behovet for utskifting og nybygging.   

Det var engasjerte innlegg fra flere aktører i salen, og det er tydelig at forsamlingen ser med interesse på hvilke endringer en kan forvente med ny regjering. Konferansier Thorvald Tande Jr. ledet det hele med stø kurs.