December 2013


 • Grønn blåmandag

  Grønn blåmandag

  Som ventet har Fiskeri- og kystdepartementet skåret gjennom og kommet frem til at det ikke er grunnlag for å avvise noen av de 28 søknadene om grønne konsesjoner som i første instans ble avvist av formelle grunner som feil signatur eller mangelfull kvittering for betalt søknadsgebyr. For Faggruppa – som behandler disse søknadene i første…

  Read more: Grønn blåmandag
 • Full retrett i Lafjord saken!
  ,

  Full retrett i Lafjord saken!

  Staten fikk medhold i at Gulatings dom skal behandles av Høyesterett. Nå trekker den likevel saken og gir selgerne og kjøperne av aksjen i Lafjord Fiskeriselskap fullt medhold. En skikkelig julehilsen fra Staten for en gangs skyld! Det oppgis ingen grunn til at Staten nå trekker saken og betaler fulle sakskostnader til de berørte. Det…

  Read more: Full retrett i Lafjord saken!
 • Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser

  Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser

  Den nye fiskesalslagslova ble vedtatt av Stortinget før sommeren og er offisielt benevnt som  lov av 21. juni 2013 nr. 75. Regjeringen har imidlertid bestemt at loven ikke skal tre i kraft før årsskiftet slik at råfiskloven først fra 1. januar 2014 blir erstattet av den nye fiskesalslagslova. I denne artikkelen vil jeg beskrive reglene…

  Read more: Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser
 • Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

  Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

  Halfdan Mellbye holdt i går et innlegg om reglene om fastsettelse av minstepris etter fiskesalslagslova på FHFs pelagiske samling i Ålesund.

  Read more: Regler om minstepris etter fiskesalslagslova
 • Pelagisk samling i Ålesund

  Pelagisk samling i Ålesund

  SANDS Advokatfirma DA deltok ved pelagisk samling i Ålesund ved advokat Halfdan Mellbye og advokat Monica Gjerde Sperre. Mellbye holdt foredrag om ny Fiskesalslagslov og hvilke endringer denne medfører for den pelagiske næringen. Magnar Pedersen, NOFIMA, holdt innlegg om de strukturendringer som har blitt gjennomført på landsiden samt hvilke struktureringer som kan være i vente. Statssekretær Amund…

  Read more: Pelagisk samling i Ålesund
 • Skipsarbeidsloven
  ,

  Skipsarbeidsloven

  Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel – vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye bestemmelsene fremgår slik: – Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år. – Stillingsvernet for sjøfolk styrkes. – Rett for sjøfolk til å fortsette…

  Read more: Skipsarbeidsloven