Archive for December, 2013

Grønn blåmandag

Som ventet har Fiskeri- og kystdepartementet skåret gjennom og kommet frem til at det ikke er grunnlag for å avvise noen av de 28 søknadene om grønne konsesjoner som i […]

Full retrett i Lafjord saken!

Staten fikk medhold i at Gulatings dom skal behandles av Høyesterett. Nå trekker den likevel saken og gir selgerne og kjøperne av aksjen i Lafjord Fiskeriselskap fullt medhold. En skikkelig […]

Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser

Den nye fiskesalslagslova ble vedtatt av Stortinget før sommeren og er offisielt benevnt som  lov av 21. juni 2013 nr. 75. Regjeringen har imidlertid bestemt at loven ikke skal tre […]

Fiskegarn

Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

Halfdan Mellbye holdt i går et innlegg om reglene om fastsettelse av minstepris etter fiskesalslagslova på FHFs pelagiske samling i Ålesund.

Konferanseinnlegg

Pelagisk samling i Ålesund

SANDS Advokatfirma DA deltok ved pelagisk samling i Ålesund ved advokat Halfdan Mellbye og advokat Monica Gjerde Sperre. Mellbye holdt foredrag om ny Fiskesalslagslov og hvilke endringer denne medfører for […]

Skipsarbeidere

Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel – vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye […]