, ,

EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid

·

EU-kommisjonen besluttet i dag å ilegge to nederlandske og et tysk rekefiskeselskap bøter på hele 28 millioner Euro for ulovlig prissamarbeid.

Mellom 2000 og 2009 samarbeidet selskapene Heiploeg og Klaas Puul om fastsettelse av priser for salg av reker i Belgia, Frankrike, Tyskland og Nederland. Et tredje nederlandsk selskap Kok Seafood, deltok i prissamarbeidet fra 2005. Det tyske selskapet Stührk deltok i prissamarbeidet fra 2003 til 2007.

Det var Klaas Puul som informerte myndighetene om saken, og de oppnådde derfor fullt amnesti for egen del. De øvrige selskapene må nå betale dyrt for det ulovlige prissamarbeidet.

Mer informasjon om saken finnes på følgende lenke:

Antitrust: Commission fines four North Sea shrimps traders € 28 million for price fixing cartel