November 2013


 • EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid
  , ,

  EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid

  EU-kommisjonen besluttet i dag å ilegge to nederlandske og et tysk rekefiskeselskap bøter på hele 28 millioner Euro for ulovlig prissamarbeid. Mellom 2000 og 2009 samarbeidet selskapene Heiploeg og Klaas Puul om fastsettelse av priser for salg av reker i Belgia, Frankrike, Tyskland og Nederland. Et tredje nederlandsk selskap Kok Seafood, deltok i prissamarbeidet fra […]

  Read more
 • “Slutt å fiske!”

  “Slutt å fiske!”

  Både fiskerleddet og fiskerilandingsidustrien ønsker å effektivisere. Avstanden fra fiskefeltene til landingsanleggene blir kortere og kortere. Fiskerne ønsker å levere rund fisk, det gjør de i stand til å lande raskt og returnere til fiskefeltene. Fisk som landes rund i hovedsesongen fra januar til april har på grunn av  den offisielle omregningsfaktoren utløst ”tap-tap-situasjon”. Fiskerne […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”
  ,

  Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”

  I juni 2013 utlyste Fiskeridirektoratet ut 45 såkalte ”grønne konsesjoner”, akvakulturtillatelser på spesielle miljørettede vilkår. Frist for å søke på konsesjonene ble satt til 1. oktober 2013. Det kom inn hele 225 søknader fordelt på tre ulike grupper av konsesjoner, men den 30. oktober publiserte Fiskeridirektoratet på sine nettsider at 118 av de 225 sakene […]

  Read more