Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

·

Den 1. oktober gikk fristen ut for å søke om tildeling av grønne oppdrettskonsesjoner. I alt 45 nye løyver skal deles ut  fordelt på tre grupper. Fiskeridirektoratet melder nå at det i alt kom inn 255 søknader.

Tallet på søknader er fordelt slik:

  • Gruppe A: 59 (20 konsesjoner i Troms og Finnmark)
  • Gruppe B: 72 (15 konsesjoner som skal tildeles høyeste bud blant prekvalifiserte søkere)
  • Gruppe C: 124 (10 konsesjoner som kan benyttes i hele Norge)

Fiskeridirektoratet jobber nå med å tilrettelegge søknadene for behandling i den faggruppen som skal stå for tildelingene.

Sent fredag 4. oktober vil Fiskeridirektoratet legge ut en oversikt på nettsidene sine med oversikt over hvem som har søkt i de ulike gruppene.  

Les mer

Samleside for all informasjon om tildeling av grøne løyve