October 2013


 • Volstad-saken – kan vi stole på Staten?

  Volstad-saken – kan vi stole på Staten?

  Onsdag avsa Høyesterett dom i Volstad-saken. Med 9 mot 8 stemmer fastslo Høyesterett at det ikke var ulovlig etter Grunnlovens § 97 når Staten i 2007 omgjorde de tidsubegrensete kvoterettigheter som ble gitt Volstad i 2005 til tidsbegrensete rettigheter som faller bort etter 25 år. Sakens bakgrunn er et offentlig reguleringstiltak. Som et tiltak for […]

  Read more
 • Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør
  , , ,

  Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

  Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med knappest mulig margin, at den “posisjonen” som Volstad fikk ved utstedelse av tidsubegrensede strukturkvoter har grunnlovsvern, men innholdet i det skadelidende omgjøringsvedtaket var ikke sterkt […]

  Read more
 • Den nye regjeringens grønne utfordring

  Den nye regjeringens grønne utfordring

  I løpet av den siste uken har vi fått listen som viser hvor mange søknader som har kommet inn i søknadsrunden for de grønne konsesjonene til oppdrettsnæringen, og vi har fått en ny regjeringserklæring fra Høyre og Fremskrittspartiet. Ser vi disse to dokumentene i sammenheng fremtrer et spennende bilde. Regjeringsprogrammet inneholder en målsetning om at […]

  Read more
 • Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

  Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

  Fiskeridirektoratet har offentliggjort listene over søkerne til oppdrettskonsesjoner i gruppe A, B og C. Listene finner du her: http://steenstrup1.com/dokumenter/sokerliste.pdf                                                                         […]

  Read more
 • Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

  Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

  Den 1. oktober gikk fristen ut for å søke om tildeling av grønne oppdrettskonsesjoner. I alt 45 nye løyver skal deles ut  fordelt på tre grupper. Fiskeridirektoratet melder nå at det i alt kom inn 255 søknader. Tallet på søknader er fordelt slik: Gruppe A: 59 (20 konsesjoner i Troms og Finnmark) Gruppe B: 72 […]

  Read more