Archive for October, 2013

Volstad-saken – kan vi stole på Staten?

Onsdag avsa Høyesterett dom i Volstad-saken. Med 9 mot 8 stemmer fastslo Høyesterett at det ikke var ulovlig etter Grunnlovens § 97 når Staten i 2007 omgjorde de tidsubegrensete kvoterettigheter […]

Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med […]

Den nye regjeringens grønne utfordring

I løpet av den siste uken har vi fått listen som viser hvor mange søknader som har kommet inn i søknadsrunden for de grønne konsesjonene til oppdrettsnæringen, og vi har […]

Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

Fiskeridirektoratet har offentliggjort listene over søkerne til oppdrettskonsesjoner i gruppe A, B og C. Listene finner du her: http://steenstrup1.com/dokumenter/sokerliste.pdf                       […]

Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

Den 1. oktober gikk fristen ut for å søke om tildeling av grønne oppdrettskonsesjoner. I alt 45 nye løyver skal deles ut  fordelt på tre grupper. Fiskeridirektoratet melder nå at […]