Archive for September, 2013

Havbruksanlegg

Overtredelsesgebyr i oppdrettsnæringen – regelverk uten styring

Fiskeridepartementet sendte i forrige uke ut høringsnotat og forslag til ny tekst til reaksjonsforskriften for fiskeoppdrettsnæringen. Dette er siste byggestein i det nye regelverket for administrative sanksjoner for oppdrettsnæringen som […]

Fiskesalgslagene og forvaltningsloven

Når Stortinget rett før sommeren vedtok en ny Fiskesalslagslov, som viderefører hovedprinsippene i Råfiskloven, vedtok de samtidig en videreføring av en helt spesiell ordning med overføring  av offentlig myndighet til […]