,

Seminar om de grønne konsesjonene

·

Vårt advokatfirma avholder nå et eget seminar om regelverket for de nye grønne konsesjonene med særlig fokus på arbeidet med å skrive gode konsesjonssøknader.

Invitasjonen til seminaret finner du her.

Vi har også tidligere skrevet flere artikler som tar opp ulike sider ved denne konsesjonsrunden.

http://fiskejuss.no/2013/08/gronne-konsesjoner-en-stor-utfordring-for-naering-og-forvaltning/

http://fiskejuss.no/2013/07/na-kommer-de-gronne-laksene-ikke-for-gronnskollinger/

http://fiskejuss.no/2013/03/regjeringens-forslag-til-gronne-oppdrettskonsesjoner/

http://fiskejuss.no/2012/11/nye-laksekonsesjoner-regjeringen-rir-pa-den-gronne-bolge/

Denne konsesjonsrunden har et regelverk som innebærer store utfordringer for både de næringsaktører som skal skrive søknader og for forvaltningen som skal behandles søknadene.

Vår rådgivning i søknadsfasen tar sikte på å bidra til at søkerne kan skrive søknader som hevder seg best mulig i konkurransen om konsesjonene, og som også kan bidra til at søkerne så godt som mulig kan påvirke innholdet i de individuelle vilkårene som forvaltningen vil sette for den enkelte konsesjon som tildeles.