Seminar om de grønne konsesjonene

14 Aug 2013

Vårt advokatfirma avholder nå et eget seminar om regelverket for de nye grønne konsesjonene med særlig fokus på arbeidet med å skrive gode konsesjonssøknader. Invitasjonen til seminaret finner du her. Vi […]

Vårt advokatfirma avholder nå et eget seminar om regelverket for de nye grønne konsesjonene med særlig fokus på arbeidet med å skrive gode konsesjonssøknader.

Invitasjonen til seminaret finner du her.

Vi har også tidligere skrevet flere artikler som tar opp ulike sider ved denne konsesjonsrunden.

http://fiskejuss.no/2013/08/gronne-konsesjoner-en-stor-utfordring-for-naering-og-forvaltning/

http://fiskejuss.no/2013/07/na-kommer-de-gronne-laksene-ikke-for-gronnskollinger/

http://fiskejuss.no/2013/03/regjeringens-forslag-til-gronne-oppdrettskonsesjoner/

http://fiskejuss.no/2012/11/nye-laksekonsesjoner-regjeringen-rir-pa-den-gronne-bolge/

Denne konsesjonsrunden har et regelverk som innebærer store utfordringer for både de næringsaktører som skal skrive søknader og for forvaltningen som skal behandles søknadene.

Vår rådgivning i søknadsfasen tar sikte på å bidra til at søkerne kan skrive søknader som hevder seg best mulig i konkurransen om konsesjonene, og som også kan bidra til at søkerne så godt som mulig kan påvirke innholdet i de individuelle vilkårene som forvaltningen vil sette for den enkelte konsesjon som tildeles.

Om forfatteren

Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye Halfdan Mellbye har i 25 år arbeidet med ulike juridiske problemstillinger innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Han har blant annet arbeidet svært mye med næringsreguleringsspørmål og han har i tillegg særlig gode kunnskaper om de biologiske og miljømessige utfordringene for næringsutøverne. Han har i en årrekke vært faglig ansvarlig for faget Havbruksjus ved Universitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boken "Rettslig regulering av norsk akvakultur" som er utgitt på Universitetsforlaget 2018. Halfdan har møterett for Høyesterett.

Comments are closed.