Archive for August, 2013

Hva kan vi vente av en borgerlig regjering?

Man bør være forsiktig med å spå utfallet av stortingsvalg. De borgerlige partiene har imidlertid hatt et så solid forsprang på meningsmålingene, at det er fristende å forsøke. Det er […]

Seminar om de grønne konsesjonene

Vårt advokatfirma avholder nå et eget seminar om regelverket for de nye grønne konsesjonene med særlig fokus på arbeidet med å skrive gode konsesjonssøknader. Invitasjonen til seminaret finner du her. Vi […]

Grønne konsesjoner – en stor utfordring for næring og forvaltning

1. oktober 2013 kl. 15.00 er leveringsfristen for den som vil søke om å få tildelt en eller flere av de grønne konsesjonene som ble utlyst 1. juli. I denne […]

Fiskegarn

Ny Råfisklov – alt ved det gamle?

Natten mellom 10. og 11. juni debatterte og vedtok Stortinget den nye fiskesalslagslova som skal erstatte råfiskloven.  Det kan synes som om den viktigste endringen er navneendringen – hovedprinsippene i […]