• Fisk-eksport

Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

·

Grønne laksekonsesjoner
Bruk litt av sommerferien til å studere forskriften, råder Harald Ellefsen

Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå er fastsatt, sammen med omfattende merknader fra Fiskeri- og kystdepartementet til denne nye, originale tildelingsrunden. Søknadsfristen er 1. oktober, men det kan allerede slås fast at det vil være vesentlig mer krevende å konkurrere om de nye tillatelsene enn ved tidligere tildelingsrunder. De grønne konsesjonene er ikke for “grønnskollinger”, og de fleste av dem er heller ikke for selskaper med dårlig råd eller begrenset investeringskapasitet.

Staten vil få dobbel gevinst ved denne tildelingsrunden: Vi får alle forhåpentlig en mer bærekraftig oppdrettsnæring ved nye løsninger som kan gi mindre lus og rømming. Kostandene for dette vil i sin helhet bli påført oppdretterne som forutsetning for nye konsesjoner. Mens Staten på sin side – også her – sørger for å øke sin egen profitt, hvor 15 av de 45 tillatelsene auksjoneres bort til høystbydende, etter en “grønn” prekvalifisering av bydere.

Forskriftene som nå er fastsatt er i hovedsak identisk med forslaget departementet sendte på høring 9. november ifjor. Blant de endringene eller presiseringene som kan nevnes er:

  • Søkere som vinner budrunde om en eller flere av de 15 tillatelsene som skal selges til høystbydende, vil stå fritt til å plassere disse uavhengig av geografiske grenser. Riktignok må selskapet omgjøre én eksisterende til å bli en grønn konsesjon for hver ny man får tildelt, og den omgjorte konsesjonen må bli værende der den opprinnelig var tildelt. Men den nye konsesjonen kan plasseres i en annen region, hvis det anses hensiktmessig.
  • Fem av de ti konsesjonene som skal deles ut i henholdsvis Troms og Finnmark blir forbeholdt mindre aktører, det vil si selskaper som fra før ikke har mer enn inntil 19 konsesjoner på konsernbasis. Det fremgår nå uttrykkelig at denne fordelingen vil gjelde begge fylkene,  og alle de 20 konsesjonene som er øremerket de nordligste fylkene bli lagt ut til en fast pris på 10 millioner kroner for hver tillatelse.

Samme faste pris – 10 millioner kroner – blir det også på de 10 ekstra grønne utvklingskonsesjonene som skal fordeles til selskaper som kan sannsynliggjøre “vesentlig bedre” løsninger mht lus og rømming. Det vil bli stilt strenge krav for tildeling av disse konsesjonene, og det må forventes betydelige investeringer i nytt utstyr og nye løsninger for selskapene som skal konkurrere om disse konsesjonene.

Regjeringen legger som tidligere varslet også opp helt nye saksbehandlingsprosedyrer for denne tildeligsrunden. Departementet har oppnevnt en egen faggruppe under ledelse av tidligere lagdommer Ove Midttun som skal foreta tildeling i første instans, med departementet som klageinstans. Sekretariat for faggruppen er Fiskeridirektoratet i Bergen, som dermed heller ikke denne gang blir uten innflytelse.

Se link til pressemelding, sammensetning av faggruppe, forskriften, samt merknader til forskriften.