July 2013


 • Oppdrettsanlegg og arealforvaltning
  ,

  Oppdrettsanlegg og arealforvaltning

    Forvaltning av sjøarealene er et tema som alltid er aktuelt for oppdrettsnæringen. I denne artikkelen vil jeg presentere hovedtankene i regleverket om arealbruk og peke på noen rettslige forhold knyttet til kommunale arealplaner som det er viktig at oppdrettere er klar over i arbeidet med å få klarert nye lokaliteter.     Hovedregel – […]

  Read more
 • Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå er fastsatt, sammen med omfattende merknader fra Fiskeri- og kystdepartementet til denne nye, originale tildelingsrunden. Søknadsfristen er 1. oktober, men det kan allerede slås fast […]

  Read more