Archive for July, 2013

Havbruk

Oppdrettsanlegg og arealforvaltning

  Forvaltning av sjøarealene er et tema som alltid er aktuelt for oppdrettsnæringen. I denne artikkelen vil jeg presentere hovedtankene i regleverket om arealbruk og peke på noen rettslige forhold […]

Fisk-eksport

Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå […]