Archive for June, 2013

Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen

  Natten mellom 10 og 11 juni debatterte og vedtok Stortinget tre viktige saker for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Først behandlet de sjømatmeldingen, og så vedtok de både den nye fiskesalslagslova […]

Fristutsettelse for anleggssertifikat – søk nå!

NYTEK-forskriften, som stiller krav til utforming og sertifisering av oppdrettsanlegg, trådte i kraft i 2012. Forskriften gir frist til 1. juli 2013 med å få utstedt anleggssertifikat for akvakulturanlegg. Problemet […]

Havbruk Norge

Verdens beste fiskeriregulering?

Det ligger en spennende utfordring i Sjømatmeldingens målsetning om å bli verdens beste sjømatnasjon.  Skal vi ta det på alvor bør det få betydning for alle sider ved næringen. Hvilken […]

Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013

Sjømannsloven blir til skipsarbeidsloven. Et offentlig utvalg ledet av professor Hans Jakob Bull leverte 1. november 2012 sitt forslag til ny skipsarbeidslov, NOU 2012: 18 Rett ombord. Innstillingen ble avgitt […]