May 2013


 • AVSKJED AV SJØMANN ?

  AVSKJED AV SJØMANN ?

  Bruk av narkotika på fiskefartøy er dessverre et økende problem og stiller store krav til arbeidsgiver, både hva angår korrekt rustesting og saksbehandling dersom en avskjed eller oppsigelse skal stå seg. Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en ny dom som gir klare føringer for behandling av saker om avskjed. I den aktuelle sak fremsatte sjømannen et krav på erstatning […]

  Read more
 • Full seier i Lafjord-saken
  , , , ,

  Full seier i Lafjord-saken

  Staten tapte den viktige skattesaken som har blitt kjørt frem som en prinsippsak for myndighetene. Gulating lagmannsrett hadde ikke sans for argumentene til Staten og de åtte involverte rederiene vant frem med alle anførsler – og fikk fulle sakskostnader. Vi har kommentert denne saken en rekke ganger. Det er nok vanskelig for en utenforstående å følge den argumentasjon som […]

  Read more