Archive for April, 2013

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2013 I BRUSSEL

  Verdens største fiskerimesse er nå avsluttet. Brussel var igjen et meget sentralt møtested for alle aktører i sjømatnæringen. Svært mange aktører var representrert fra Norge. Det var stor interesse […]

Uriktig omregningsfaktor for torsk skaper rot

Omregning blir advokatmat. Sentrale fiskeriaktører vurderer rettslige skritt for å få endret omregningsfaktoren for torsk når det regnes om fra rund fisk til sløyd, hodekappet fisk. (Artikkelen, publisert i Fiskeribladet Fiskaren 17. […]

De vanskelige konsekvensvurderingene

I helgen diskuterte Arbeiderpartiets landsmøte spørsmålet om det skal gjennomføres konsekvensutredninger av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.  Jeg vil i denne artikkelen belyse den rollen konsekvensutredninger spiller i en […]

FISJON – FUSJON INNEN FISKERI – EN OPPDATERING

Det har vært mye uklarhet knyttet til skatte- og avgiftsmessig behandling av flytting av fisketillatelser. Spesielt etter at Staten vant frem med sitt syn i Lafjordsaken i fjor vår og […]

Utydelig forvaltningspraksis svekker lønnsomheten i kystrederiene

Fiskeri- og kystministeren bør ta grep for å få en tydeligere og mer enhetlig praksis knyttet til eierskifte, driftstilpasninger og finansiering. Det vil bidra til økt lønnsomhet i næringen.  På […]