SANDS Advokatfirma DA deltar på FHL i Ålesund

21 Mar 2013

SANDS Advokatfirma DA deltar med flere advokater på FHLs generalforsamling og årskonferanse i Ålesund 20. og 21. mars 2013. Stolt fortid – lys fremtid. Dette var budskapet fra flere sentrale […]

FHL_konferanse2013SANDS Advokatfirma DA deltar med flere advokater på FHLs generalforsamling og årskonferanse i Ålesund 20. og 21. mars 2013.

Stolt fortid – lys fremtid. Dette var budskapet fra flere sentrale aktører som deltok med innlegg første dag. Styreleder i Fhl, Gunnar Domstein, innledet og ble etterfulgt av blant annet fiskeri – og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Myndighetene må legge til rette for bedre utnytting av fjordarealet lød oppfordringen fra Domstein. Videre ble det lagt stor vekt på å understreke betydningen av sjømatnæringen i dag – og ikke minst i fremtiden. Det ble på nytt satt søkelys på myndighetenes tilrettelegging for oljeindustrien contra fiskeindustrien. Et viktig tema for næringen, som har blitt gjentatt i mange konferanser den siste tiden.

Næringen er optimistisk – slagordet om en lys fremtid viser aktørenes tro på en god utvikling og en tilfredshet i forhold til at næringen er langt mer respektert enn tidligere. Det gjenstår imidlertid fremdeles et stort behov for oppvåkning.  Berg-Hansen uttalte at hennes turer utenlands hadde fått henne til å innse hvilken overveldende respekt den norske fiskerinæringen hadde opparbeidet seg ute i Europa og ikke minst i Asia.

Fra vår side vil vi understreke at det er all grunn til å vise næringen den største honnør for et langsiktig arbeid med bevisst valg på kvalitet og punktlighet. Det er på tide at dette også registreres fra myndighetenes side, slik at det kan legges til rette for fortsatt vekst i næringen.

Vi deler næringens optimisme og ser med spenning på den videre utvikling.

Konferansen fortsetter nå med innlegg fra blant annet statsministeren. Videre ventes Sjømatmeldingen denne uken – vi håper at denne bringer gode nyheter for landets viktigste næring!      

Om forfatteren

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre Monica Gjerde Sperre har i nærmere 20 år arbeidet med fiskerirettslige problemstillinger med hovedvekt på arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun arbeider fra vårt kontor i Ålesund, men har oppdrag i hele regionen Midt-Norge. Hun arbeider med rettslige spørsmål som berører fiskeindustrien hva angår både landanlegg og fiskeflåten. Hun har derfor et godt innblikk i de næringsrelaterte problemstillinger som reises innenfor bransjen både rettslig og politisk.

Comments are closed.