Regjeringens forslag til grønne oppdrettskonsesjoner

·

 

Regjeringen foreslår ny forskrift til grønne laksekonsesjoner

 

Gruppe A – Troms og Finnmark
Tjue av de 45 konsesjonene skal tildeles til Troms og Finnmark – 10 i hvert fylke. Konsesjonene vil ha en fast “pris” på kr. 10. mill per løyve. I utgangspunktet skal halvparten av tillatelsene, 5 i hvert fylke, tildeles mindre aktører. En mindre aktør er definert som en som har 1-19 konsesjoner fra før.

Konseskonene vil vi tildelt de søkerne som kan levere best løsninger på to definerte miljøkriterier:
a) gi redusert risiko for å påvirke vill laksefisk som følge av rømming
b) sikre at det til enhver tid er færre enn 0,25 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk. Det skal da kun tillates tre medikamentelle behandlinger per produksjossyklus.

Et viktig kriterium er videre at oppdretter må forplikte seg til at de nevnte miljøkriteriene må gjelde en allerede eksisterende konsesjon i tillegg til den nye. Et ordinært løyve må legges i potten for å kunne få to miljøkonsesjoner.

Gruppe B – Åpen gruppe med lukket budrunde
Inntil 15 konsesjoner kan tildeles uavhengig av fylke eller region.

I denne kategoriern kan søkere prekvalifisere seg ved å vise til løsninger som vil innebære at følgende miljøkrav oppfylles:

a) gi redusert risiko for å påvirke vill laksefisk som følge av rømming
b) sikre at det til enhver tid er færre enn 0,25 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk. Det skal da kun tillates tre medikamentelle behandlinger per produksjossyklus.

Som det ses er dette de samme miljøkriteriene som i kategori A

I denne gruppen gis de prekvalifiserte mulighet til å by på konsesjonene etter auksjonsprinsippet. De høyeste budene stikker av med løyvene.

Også i denne kategorien vil et ordinært løyve måtte legges i potten for å kunne få to miljøkonsesjoner.

 Gruppe C – Åpen gruppe
I den åpne gruppen skal det innvilges 10 konsesjoner. Pris per løyve i denne kategorien er 10 mill.

Miljøkriteriene er de samme som for gruppe A og B. Konsesjonene skal tildeles søkere som har best potensial for samlet miljøforbedring ut fra de definerte miljøkriteriene.

For de 10 konsesjonene i denne gruppen er det ikke noe krav om innløsning av en gammel ordinær konsesjon for å få en ny.

Høringsfrist 18. april
Det gjenstår ennå å se hvordan næring, miljøorganisasjoner og andre interesserte vil motta regjeringens forslag. Høringsfrist er 18. april. Først etter at høringsuttalelsene er gjennomgått vil endelig forskrift bli fastsatt.

For mer informasjon se følgende lenk på regjeringens hjemmeside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2013/grone-kriterium-for-nye-laksekonsesjonar.html?id=715986