Archive for March, 2013

Fisk og olje 2013 – ja takk begge deler!

Flere advokater fra SANDS Advokatfirma DA deltok på Næringskonferansen Søre Sunnmøre denne uken. Konferansen omfattet bedrifter fra hele regionen og de nær 150 deltagerne  fikk høre flere interessante innlegg fra […]

Presentasjon av regjeringens sjømatmelding på FHLs årsmøte

Våre advokater var tilstede da statsministeren og fiskeriministeren presenterte sjømatmeldingen som vi i næringen har ventet i spenning på! Verken statsminister eller fiskeriminister hadde  de helt store bombene. Men begge gav […]

SANDS Advokatfirma DA deltar på FHL i Ålesund

SANDS Advokatfirma DA deltar med flere advokater på FHLs generalforsamling og årskonferanse i Ålesund 20. og 21. mars 2013. Stolt fortid – lys fremtid. Dette var budskapet fra flere sentrale […]

Høyesterett i plenum skal behandle særdeles viktig sak!

Volstadsaken skal behandles i Høyesterett i plenum. Dit kommer kun saker av særdeles viktighet. Volstadsaken har vært mye omtalt i media. Saken startet allerede i 2007, ved at reder Eivind […]

Fragmentering av fiskeriforvaltningen – et gode eller onde?

Myndighetenes forvaltning av havbruksnæringen er blitt svært fragmentert. Henimot et dusin ulike organer skal ha sitt å si. Næringen må bruke mye tid og ressurser på oppfølgning av det offentlige. […]

Fiskekvoter og Grunnlovsjuss i Høyesterett – alle gode ting er tre?

Saken mellom Fiskebåtreder Eivind Volstad og Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet skal behandles i Høyesterett denne uken. Vi har tidligere omtalt saken her. Etter at staten har tapt både i […]

North Atlantic Seafood Forum – dag 2

Dette var dagen da sjefene for de største sjømatselskapene på rekke og rad presenterte sine selskap og sine vyer for fremtiden. SalMar, Austevoll Seafood, Lerøy, Marine Harvest og Grieg Seafood […]

Bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg – forslag på høring

Fiskeri og Kystdepartementet har den 20. februar 2013 fremmet forslag om å åpne for bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg i fiskeflåten. Forslaget er i hovedsak begrunnet i ønske […]

Inntrykk fra første dag av North Atlantic Seafood Forum i Bergen

Første dag fra NASF gir et klart inntrykk av at sjømat blir viktigere enn før. Uavhengig av økonomisk nedtur i viktige markeder – fortsetter kravet til mer enkelt tilgjengelig fersk […]

Regjeringens forslag til grønne oppdrettskonsesjoner

Regjeringen lanserte i fjor at det ville bli utlyst 45 nye oppdrettskonsesjoner. Forutsetningen var at de nye konsessjonshaverne måtte innfri miljøbetingelser som gikk lenger enn vanlig standard i næringen. Forslag til hva disse miljøbetingelsene skulle gå ut på, ble ikke offentliggjort før i dag. Regjeringen sendte i dag ut forslag til forskrift på høring. I forslaget fordeles de 45 konsesjonene i tre kategorier.