, ,

Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen

·

Godt besøkt advokatstand på Sjømatdagene 2013. Fra venstre: Rådgiver Caroline L. Ellingsen, Fiskeri- og kystdepartementet, advokatfullmektig Martin Fevaag Larsen, SANDS Advokatfirma DA, adm dir Ola Braanaas, Firda Management AS og konsernsjef Yngve Myhre, SalMar AS.

Fiskeriforvaltningens rolle var et hovedtema på Sjømatdagene på Hell 22. og 23. januar, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Fiskerininister Lisbeth Berg-Hansen varslet at departementet nå vil utrede muligheten for en mer samordnet havbruksforvaltning, etter den sterke kritikken som er fremsatt av Riksrevisjonen. Advokat Lars S. Alsaker i SANDS Advokatfirma DA holdt et foredrag med en rekke eksempler på hvordan en fragmentert fiskeriforvaltning – med et mylder av sektorbaserte myndighetsorganer – går utover både kvaliteten på saksbehandlingen og rettssikkerheten til næringens utøvere.

SANDS Advokatfirma DA er NSL sin juridiske samarbeidspartner, og hadde egen stand på konferansen. Sjømatdagene er norsk sjømatnærings viktigste årlige møteplass, og hadde i år 350 deltakere fra næringen og fra myndighetssiden.

Lars S. Alsaker var sammen med fiskeridirektør Liv Holmefjord invitert til å holde foredrag om fiskeriforvaltningens rolle. Selv om de to hadde noe ulike utgangspunkt, var de samstemte om et ønske om en fiskeriforvaltning som forener kompetent myndighetsutøvelse og og innsikt og kunnskap om næringen forvaltningen er til for.

I sitt foredrag viste Alsaker til flere eksempler på svakheter i dagens fragmenterte myndighetsstruktur. Etter at ansvaret får å innvilge og klarere oppdrettslokaliteter ble overført til fylkeskommunene, ble strukturen ytterligere fragmentert. Det har ført til at eksisterende fagmiljø i direktoratet regionalt er blitt svekket, og et nytt, spinkelt miljø etablert på siden av fylkeskommunens primære ansvarsområder. Dessuten mangler fylkeskommunene den faglige overordnete kompetanse som dette nye saksbehandlingsregime krever.

Fiskeridiretøren fattet betydelig interesse for Alsakers gjennomgang og vurderinger, og inviterte han til å komme på besøk hos direktoratet i Bergen for å holde samme foredrag og videreføre dialogen.