,

Go to Hell – Velkommen til Sjømatdagene!

·

Tiden er nå inne til en av årets store begivenheter i sjømatnæringene. Norske Sjømatbedrifters Landsforeningen har med sine 150 medlemmer utarbeidet et spennende program for sine årlige Sjømatdager på Hell i Nord-Trøndelag tirsdag og onsdag (22. og 23. januar). Landets ledende fiskeripolitikere med fiskeriministeren stiller opp, og vil bli utfordret til å fortelle hva de mener med sine ambisjoner om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon.  Over 300 deltakere har meldt seg på konferansen, men det er fortsatt plass til etternølere. Deltakerliste og påmeldingsskjema er utlagt på hjemmesiden til NSL, http://www.nsl.no/

Konferansen finner sted samtidig med at næringen befinner seg i en politisk og lovgivningsmessig brytningstid som vil være avgjørende for fremtiden. SINTEF og havbruksnæringen har synliggjort muligheter for kraftig vekst i havbruksnæringen. Det forutsetter at det kan skje på en bærekraftig måte – ikke minst med hensyn til lakselus og rømming. Etter innledende foredrag på konferansen vil sentrale deler av det fiskeripolitiske Norge brake sammen i en paneldebatt med ledende politiske beslutningstakere fra alle partiene som er representert på Stortinget: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H), Tord Lien (Fr.P), Alf Egil Holmelid (SV), Rigmor Andersen Eide (Kr.F), Irene Lange Nordahl (Sp), samt  Venstres nestleder, Terje Breivik.

Søkelyset vil også bli satt på fiskeriforvaltningens rolle: Skal den være en positiv kraft og tilrettelegger for landets nest viktigste næring? Eller skal den være et kontrollorgan, en påtalebikkje som skal konkurrere med Økokrim? Dette er et tema som opptar næringens utøvere. Innledere under denne sekvensen blir fiskeridirektør Liv Holmefjord og senioradvokat Lars Selmar Alsaker i NSL sitt samarbeidende advokatfirma, SANDS Advokatfirma DA.

Det blir rikelig anledning for både næringens utøvere og politikere til å sette søkelyset på viktige saker som kommer på Regjeringens og Stortingets bord i løpet av våren: 

  • En lenge varslet sjømatmelding som skal fortelle hvordan Regjeringen har tenkt å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon
  • Nye bestemmelser i lov om akvakultur – hvor nye retningslinjer vil bli trukket opp for kontroll og sanksjoner
  • Nye eierbegrensningsregler

Men mest av alt er havbruksnæringen nå spent på de nye 45 såkalte ”grønne” laksekonsesjonene som skal utlyses og tildeles i løpet av inneværende år. I løpet av kort tid vil Fiskeri- og kystdepartementet sende på høring en forskrift med nærmere retningslinjer om den nye konsesjonsrunden. Kanskje fiskeriministeren i sitt foredrag på Hell har noen ferske nyheter om departementets arbeid med de grønne konsesjonene?

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen. Alle bedrifter som produserer eller omsetter fisk og sjømat kan bli medlemmer i NSL. NSL har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere. Vi ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art.