Archive for December, 2012

Regjeringen gir etter for ESA – men nye betingelser vil knyttes til de største eierne

De norske reglene om eierskapsbegrensninger i oppdrettssektoren har vært gjenstand for mye diskusjon etter at ESA mente disse var i strid med felleskapsretten. Regjeringen gjør nå et tilbaketog, og utfordrer ikke […]

Ny forskrift om ervervstillatelse i kraft fra nyttår

Den nye forskriften om ervervstillatelse for fisk og fangst, registrering og merking av fiskefartøy mv, har til formål å forenkle og oppdatere dagens regler. Ervervstillatelsesforskriften, som den vil bli kalt, samler […]

Vår høringsuttalelse om akvakulturloven

Fristen for å komme med uttalelser til høringsnotat om endringer i akvakulturloven gikk ut 3. desember. Advokat Halfdan Mellbye har utarbeidet en høringsuttalelse på vegne av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Dere […]